arrow

Chleba

Roční instalace objektu ve foyer ZŠ v Karmelitské ulici
2008

Chleba animace

Martin
Jako umělecká skupina, u které název není pouhým shlukem slov, ale ve zkratce vystihuje náš celý umělecký program, stojíme na hranici dvou světopohledů: umělecky se hlásíme k postkonceptualismu, avšak není nám vlastní jeho lehkost a relativnost, ve své druhé poloze se dotýkáme věcí tradičních a zdá se i věčných: dotýkáme se např. chleba. Naší netradiční tvůrčí metodou je srovnávání osobních a rodinných zkušeností, zážitků a průšvihů a hledání obecného jádra, sdělení, které osloví i ostatní, které v nich vyvolá rezonanci s jejich vlastní osobní zkušeností.

Lucie
Ve svém osobním a osobnostním vývoji se každý z nás vyvíjí z pojídače namazaného chleba v jeho mazače. Krajíc chleba je jeden z nejobecnějších symbolů, chlebem jsme živi, házíme jím poté, co dostaneme kamenem…

Lenka
Znáte chleba se škrabankou. To se na chleba namaže máslo a pak se nožem zase setře, takže zůstane jen to, co ulpělo v dírách.

Marek
… chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny…