arrow

Family Art Crimes

galerie Artwall
Nábřeží kpt. Jaroše, Praha
4. 9.–31. 10. 2006

Členové skupiny poukazují odlehčenou a často (sebe)ironickou formou poukazují na to, že umění, rodinný život a výchova dětí si nemusí vzájemně konkurovat. Z pohledu Matek a otců je rodičovství nepřeberná zásobárna zážitků: „Potenciální materiál se v našich hlavách ukládá každý den a to, co ihned nezapomeneme, se nebojíme použít.“

I v projektu „Family Art Crimes“ (Rodinné umělecké zločiny) jde o reflexi vztahu mezi rodiči a jejich potomky, o hledání společného jazyka, který si přivlastňuje formy graffiti blízké současné dospívající generaci, ale dává jim nečekaný „rodinný“ obsah. Velkoplošné tisky s nápisy Taťka, Mami, Sourozenci, Babička, Vánoce, Kaše a Výprask imitují s trochou heavy metalové nostalgie nasprejované graffiti, a tak formou, která v mnohých vyvolá asociace s vandalismem, pojmenovávají hodnoty, které umělci vytvořili v průběhu rodinného života spolu s dětmi.

Vzhledem k oldschoolové výchově členů skupiny se k výsledku dobrali použitím pastelky, fotek a photoshopu. Konečná díla byla předána pořádajícímu Divusu v elektronické podobě a vytištěna. V žádném z obrazů není použitý jediný sprej.