arrow

Sell Me Buy Me

Akademie výtvarných umění
Praha
4. 10.–14. 10. 2005

Sell Me Buy Me - pozvánka

Jako rodiče jsme samozřejmě konfrontováni s reklamou cílenou na děti, a zároveň jsme zajati uměleckým přesvědčením, že dílo agresivní reklamu nepotřebuje. Výsledkem je reklama recyklovaných přebytků rodiny vystavených jako artefakty. A tak se reklamní plakát stává samotným dílem, ready-made popisující ready-made. Do rodičovské hantýrky to lze přeložit jako opisování čtenářského deníku spolužáka.

Sell Me Buy Me - nabídka
Sell Me Buy Me - výstava
Sell Me Buy Me - výstava