arrow

Matky a Otcové v akci

1. Koncert M&O band, vlastní písňová tvorba (vernisáž)
NoD, MaO v akci (výstava)
10. 7.–27. 7. 2001

Matky a otcové v akci - leták

Výstava Matky a Otcové v akci byl první společný projekt čtyř umělkyň a umělců, kteří absolvovali pražskou VŠUP v letech 1992 až 1997. Lenku Klodovou, Lucii Nepasickou, Marka Rejenta a Martina Péče spojovalo oborové zaměření, rodinná a rodičovská zkušenost a touha vytvářet a vystavovat umělecká díla. V čase konání výstavy disponovali mladí umělci v součtu devíti dětmi, Lenka třemi, ostatní měli svorně po dvou. (Počet dětí se v průběhu příštích let až do současnosti nezměnil.) Každý z autorů vytvářel svoje práce samostatně, nezávisle na ostatních. Téma mateřství, otcovství a rodinného života se výstavou prolínalo, ale nebylo zdaleka námětem jediným. Společnou aktivitou čtyř vystavujících bylo hudební rockové těleso matek a otců, které po intenzivních přípravách vystoupilo na zahájení výstavy. Společné zkoušení a textování několika převzatých písní bylo aktivitou, která byla shledána jako velmi tvůrčí a zábavná. Sdílené úsilí a společná tvorba na poli hudebním se ukázaly jako nosný princip a byly přeneseny na pole výtvarného umění pro všechny budoucí projekty. Zrodila se umělecká skupina Matky a Otcové. Používáme zkratku MaO.