arrow

Vaše budoucnost jsme my

Soutěžní projekt pro Cenu Empatie
2019

„Půjde to i bez Vás.“

Členové skupiny Matky a Otcové (MaO) jako nositelé rodičovské role oplývají empatií. Není zřejmě nutné zdůrazňovat, že partnerský a rodinný život spojený s výchovou dětí vyžaduje solidní dávku empatie. MaO mají v současné životní etapě navíc možnost nahlédnout na výchovu dětí a rodinný život s odstupem let a zhodnotit svoje výkony na tomto poli. Dnes již také víme, že empatie je nedílnou součástí dlouhodobých vztahů. Konce a nové začátky vztahů mezi lidmi jsou další zatěžkávací zkouškou. Umíme pracovat s nevratnými změnami a konci vztahů.

MaO vnímají empatii nejen jako schopnost porozumět emocím a motivům jednání druhého člověka, ale také jako výchozí bod k hledání způsobů, jak dotčeným osobám pomoci. Nemáme v úmyslu a není nám vlastní zahrnovat tyto osoby vlnami soucitu bez zřetele k praktickým stránkám života. Soucit zůstává skryt v našem nitru, nastavujeme profesionální tvář porozumění druhé osobě. Nikoliv přímou účast na klíčových problémech jejího života.

MaO v rámci projektu „Vaše budoucnost jsme my“ pracuje se schopností vcítění do pocitů osob propuštěných z pracovního poměru v Komerční bance a tuto empatickou vlnu přetavuje do projektu, který významně pomáhá těmto lidem v orientaci a dalším profesním a životním směřování.

Projekt „Vaše budoucnost jsme my“ je plánován jako dvoustupňový.

První stupeň: Pamětní medaile
Předmět stálé estetické a symbolické hodnoty z dílny MaO darovaný odcházejícímu zaměstnanci / zaměstnankyni. Námět na averzní straně: portrét generálního ředitele KB. Na reverzní straně děkovný slogan „Bez Vás to nešlo, děkujeme“ nebo „Půjde to i bez Vás, děkuji“, logo KB a vročení, např. 2019. Pamětní medaili předává zaměstnavatel (KB) zaměstnanci poté, co si vyklidí stůl a skříňku na svém dosavadním pracovišti.

Druhý stupeň: Umění pomáhá (zapomenout)
Přednáška a série workshopů s detailně propracovaným programem pod vedením lektorů, členů a členek MaO. Vše je koncipováno jako nástavba k možnostem, které lidem bez zaměstnání nabízejí státní instituce. Výtvarnou a rukodělnou tvorbu chápeme jako vhodný prostředek k prosazení pozitivního vnímání světa, zároveň chceme obrátit pozornost zájmových osob k výtvarnému umění a jeho prostřednictvím oslabovat pocity touhy po odplatě či jiné negativní tendence.

Umění pomáhá – program a témata:

Tvorba tělem a jeho nezbytnost pro život“
přednáší Mgr.A. Lenka Klodová Ph.D.

Jak použít ruce ke kreativitě i destrukci“
hravý workshop Mgr.A. Marka Rejenta a Mgr.A. Martina Péče s materiály, odléváním a obtiskováním a následným ničením výsledků vlastní práce.

Magie voodoo panenek a související rituály“
vytváření látkových postaviček a možnosti jejich použití v praxi pod vedením Mgr.A. Lucie Nepasické.